PRAMOGŲ ARENA

Pranešimas

UAB „TAVC“ įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoją projektą Nr. SP2021-1-136 „Sporto arenos, Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, atnaujinimas“.

Projekto „Sporto arenos, Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, atnaujinimas“ tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, atnaujinant sporto bazę, esančią Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti sporto areną: suremontuoti arenos stogo dangą, pakeisti apsauginių bortų stiklus su laikikliais, pakeisti šaldymo agregatą, atlikti rūbinių ir salės remontą, įrengti neįgaliųjų dušus ir pandusą su turėklais neįgaliųjų patekimui į ledo areną.

Projektui skirtas finansavimas – 243.629,68 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugpjūčio 10 d., planuojama pabaiga – 2022 m. gruodžio 9 d.

Projekto tikslinės grupės:

  1. Neįgalieji;
  2. Vaikai ir jaunimas iki 29 m.;
  3. Pal. J.Matulaičio socialinis centras bendruomenės vaikai ir jaunimas iki 29 m.
  4. Miesto bendruomenė. Į šią tikslinę grupę įeina visi sporto mėgėjai, sportuojantys reguliariuose sporto užsiėmimuose, dėl kurių yra pasirašytos bendradarbiavimo, partnerystės sutartys, ketinimų protokolai bei savarankiškai sporto bazėje sportuojantys asmenys.

Įgyvendinant projekto veiklas jau yra atlikti grindų betonavimo darbai. Šiuo metu yra įsigyti stogo remonto projektavimo darbai, perkama šaldymo sistema su montavimu. Kai bus parengtas stogo remonto darbų projektavimo etapas, bus perkami šie darbai: stogo, rūbinių ir salės remonto darbai, pakeisti stiklai.