PRAMOGŲ ARENA

Masinis čiuožimas

 KAINOS

Vieno seanso kaina darbo ir švenčių dienomis bei savaitgaliais – 8,00 eurų

  Vieno seanso kaina darbo ir švenčių dienomis, norint ateiti pažaisti ledo ritulį – 10,00 eurų

Pačiūžų nuomos vienam seansui kaina – 1,50 eurų

Seanso trukmė: 45 min

Rekomenduojama atvykti 15min. prieš seanso pradžią.


KAIP RASTI MASINIO ČIUOŽIMO KALENDORIŲ 

Žemiau nurodytose nuotraukose yra pavaizduota masinio čiuožimo kalendoriaus vieta. Norėdami sužinoti Jus dominančio seanso laiką, paspauskite ant dominančios datos. Paspaudus konkrečią datą, atsiras papildomas langelis, kuriame galėsite matyti tą dieną vyksiančius masinio seanso pradžios laikus.

Paspaudę šią nuorodą pramoguarena.lt grįšite į pagrindinį puslapį, kur galėsite rasti kalendorių.


Turint pastabų, pasiūlymų ar nusiskundimų, prašome kreiptis el. paštu: pramoguarena.info@gmail.com

Operatoriaus administracijos tel. nr. 8 (5) 242 4444

El. paštas  pramoguarena.info@gmail.com


PRAMOGŲ ARENOS MASINIO ČIUOŽIMO SEANSŲ TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pramogų arena – tai uždara ledu padengta aikštelė, skirta čiuožimui pačiūžomis, esanti adresu
Ąžuolyno g. 9, LT-07196 Vilnius (toliau – Pramogų arena).
1.2. Pramogų arenos operatorius – UAB „TAVC”, registruotos buveinės adresas Ąžuolyno g. 9-1, LT-
07196 Vilnius, juridinio asmens kodas 302344362 (toliau – Operatorius).
1.3. Lankytojas – kiekvienas Pramogų arenoje esantis asmuo, kuris šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš
Operatoriaus įsigijo bilietą konkrečiam masinio čiuožimo seansui.
1.4. Kiekvienas lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Pramogų areną, patvirtina, kad yra susipažinęs su
šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Šios taisyklės pakabintos prie įėjimo į Pramogų areną,
šalia Pramogų arenos esančios kasos, o taip pat skelbiamos internetinėje svetainėje adresu
www.pramoguarena.lt.
1.5. Ledas yra užpilamas kiekvieną dieną tarp 9:00 val. ir 12:00 val. Vėliau ledo užpilimai vyksta pagal poreikį.

2. Pramogų arenos darbo laikas, masinio čiuožimo seansų tvarkaraščiai ir trukmė:

2.1. Pramogų arenos darbo laikas yra nuo 8:00 iki 22:00 val.
2.2. Pirmo masinio čiuožimo seanso pradžia – 8:00 val., paskutinio – 21:00 val. Masinio čiuožimo
seansai vyksta kas valandą, tačiau šis tvarkaraštis gali keistis priklausomai nuo Pramogų arenos
užimtumo. Tvarkaraštis yra skelbiamas internetinėje svetainėje adresu www.pramoguarena.lt.
2.3. Vieno masinio čiuožimo seanso trukmė yra 45 min. Paskelbus seanso pabaigą lankytojai privalo
palikti Pramogų areną nedelsdami.
2.4. Operatorius pasilieka teisę keisti Pramogų arenos darbo laiką, masinio čiuožimo seansų tvarkaraštį
ir trukmę. Darbo laikas, tvarkaraštis ir trukmė yra skelbiami internetinėje svetainėje adresu
www.pramoguarena.lt.

3. Bilietų kaina, jų įsigijimo tvarka ir galiojimas

3.1. Bilietų į Pramogų areną kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos pateikiamos šiose taisyklėse,
šalia Pramogų arenos esančioje kasoje ir internetinėje svetainėje adresu www.pramoguarena.lt.
3.2. Vieno masinio čiuožimo seanso kaina darbo dienomis ir savaitgaliais yra 8,00 EUR.
3.3. Lankytojai gali įsigyti bilietus šalia Pramogų arenos esančiose kasose.
3.4. Bilietas galioja tik jo įsigijimo dieną jame nurodyto masinio čiuožimo seanso metu. Operatoriaus
įgalioti apsaugos darbuotojai turi teisę patikrinti kiekvieno lankytojo bilieto galiojimą, prieš lankytojui
patenkant į Pramogų areną ir buvimo joje metu.

4. Pačiūžų naudojimosi ir asmeninių daiktų palikimo tvarka

4.1. Įsigijus bilietą, lankytojui suteikiama teisė naudotis Pramogų arenoje jam pačiam arba Operatoriui
priklausančiomis pačiūžomis bilieto galiojimo metu.
4.2. Operatoriui priklausančias pačiūžas lankytojas pasiima iš Operatoriaus įgaliotų apsaugos
darbuotojų.
4.3. Pasiimdamas pačiūžas, lankytojas privalo įsitikinti, kad jos yra tinkamo dydžio ir patogios avėti.
4.4. Jeigu lankytojas naudojosi Operatoriui priklausančiomis pačiūžomis, pasibaigus masinio čiuožimo
seansui ar palikus Pramogų areną anksčiau lankytojas privalo grąžinti pačiūžas Operatoriaus
įgaliotam apsaugos darbuotojui. Jeigu lankytojas sugadina pačiūžas, jis privalo Operatoriui
sumokėti 85 EUR dydžio mokestį.
4.5. Avėdamas pačiūžas lankytojas gali vaikščioti tik tose Pramogų arenos vietose, kur yra paklota
guminė danga.
4.6. Nemokėdamas naudotis pačiūžomis, lankytojas gali kreiptis konsultacijos į Operatoriaus įgaliotą
asmenį.
4.7. Lankytojai gali persirengti šalia Pramogų arenos esančiuose persirengimo kambariuose ir palikti savo asmeninius daiktus užrakinamose spintelėse.

5. Pramogų arenoje griežtai draudžiama:

5.1. lipti ant ledo be pačiūžų;
5.2. pažeidinėti viešąją tvarką, dorovės, geros moralės ir etikos normas;
5.3. atsinešti į Pramogų areną maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių, aštrių ir kitokių pavojingų
daiktų;
5.4. lankytis kartu su gyvūnais;
5.5. rūkyti, vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
5.6. fotografuoti ar filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras Operatoriaus rašytinis leidimas;
5.7. triukšmauti, stumdytis, grubiai elgtis ar kitais būdais trukdyti kitiems lankytojams naudotis Pramogų
arenos paslaugomis;
5.8. kitais būdais daryti žalą Operatoriaus turtui, jo įgaliotų asmenų ar kitų lankytojų sveikatai bei turtui.

6. Atsakomybė ir ginčų sprendimas

6.1. Lankytojas, padaręs žalą Operatoriaus turtui, jo įgaliotų asmenų ar kitų lankytojų sveikatai bei
turtui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.2. Lankytojas, patyręs žalą Pramogų arenoje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam
Operatoriaus įgaliotam apsaugos darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes.
6.3. Operatorius neatsako už lankytojui ir(ar) jo turtui padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Operatoriaus
kaltės ir(ar) nebuvo Operatoriaus neteisėtų veiksmų.

6.4. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos
vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje,
adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466,
interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą
http://ec.europa.eu/odr/.

Turint pastabų, pasiūlymų ar nusiskundimų, prašome kreiptis el. paštu: pramoguarena.info@gmail.com

Operatoriaus administracijos tel. nr. 8 (5) 242 4444

El. paštas  pramoguarena.info@gmail.com